ΕΔΕ Tag

Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων: Με την Απόφαση αριθ. Δ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586/Β΄) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η 4η βελτίωση των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων. Κατά τα οριζόμενα στην απόφαση «η ανωτέρω 4η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακήρυξης ισχύει υποχρεωτικά...

  Η ΠΕΣΕΔΕ έλαβε χτες (αρ. πρωτοκ. 1441/02.10.07) από την Πρόεδρο του ΤΕΕ Πελοποννήσου, κα Χαρίκλεια Τσιώλη τα παρακάτω έγγραφα και τα αναρτεί προς ενημέρωση όλων. Δελτίο Τύπου Επιστολή ΥΠΕΧΩΔΕ Προτάσεις - Θέσεις ΤΕΕ  ...

  Διαβάστε εδώ την επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος Αγρινίου στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα 'Εποπτεύουσα Επιτροπή γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Αγρινίου' ...

  Οι πρωτοφανείς πυρκαγιές ανέδειξαν ανάμεσα σε άλλα προβλήματα και την έλλειψη υποδομών σε Νομαρχιακό Επίπεδο. Πρόβλημα που η γενεσιουργός αιτία του είναι η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα χαμηλότερα ποσοστά της δεκαετίας και η απαξίωση της χρησιμότητας των έργων υποδομής Νομαρχιακού επιπέδου. Τα...

  Διαβάστε την ηλεκτρονική διμηνιαία έκδοση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., 'Εργοληπτικό Βήμα' Ιούλιος - Αύγουστος 2007, 20 μέρες νωρίτερα από την έντυπη κυκλοφορία της. διαβάστε το εδώ  ...

  Έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κοινό Έγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων: ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ.  ...

  Με το άρθρο 6 του Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α΄/14-5-2007) τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 4 Ν. 3263/2004 , ώστε στο εξής στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς θα πρέπει να αναγράφεται η υπόσχεση του εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή Τράπεζας) ότι θα...