ΕΔΕ Tag

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στον Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ....

Η πρόσκληση για την Ημερίδα βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την Ημερίδα βρίσκεται εδώ. Η Διακήρυξη των Εργοληπτικών Οργανώσεων για την αποκήρυξη του φαινομένου της ΕΤΕΡΟΔΟΣΟΛΗΨΙΑΣ από...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....