Ροή ειδήσεων

Προτάσεις για την αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου των Δημοσίων Έργων

– Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. & Σ.Α.Τ.Ε. προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Ρέππα με θέμα: ‘Αναμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων’

____________________________________________________

– Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτριο Ρέππα με θέμα: ‘Αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων’

– Επιστολή της ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Ο.Ε. προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: ‘Επιχειρούμενη επαναφορά του Μαθηματικού Τύπου’

– Προτάσεις του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Καστοριάς προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: ‘Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων’

– Προτάσεις του Σ.Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: ‘Προτάσεις αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων’. Η πρόταση για το Μοριοδοτικό Σύστημα Δημοπράτησης του Σ.Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας βρίσκεται εδώ.

 - Προτάσεις του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: ‘Αναμόρφωση συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων’

 - Προτάσεις του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: ‘Προτάσεις για την αναμόρφωση του Νόμου: Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης Δημοσίων Έργων και συναφείς διατάξεις’

 - Προτάσεις του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Δ. Ρέππα σχετικά με την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής Δημοσίων Έργων

 - Προτάσεις και διευκρινήσεις του Νικόλαου Καλτσά Ε.Δ.Ε., Προέδρου Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας με θέμα ‘Πρόταση για Δημιουργία Ενιαίου Διαδυκτιακού Φορέα Δημοπράτησης Μελετών & Έργων

 - Προτάσεις του Σ.Ε.Δ.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.με θέμα: ‘Αναμόρφωση συστήματος παραγωγής Δημοσίων Εργων’

 - Προτάσεις του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.με θέμα: ‘Αναμόρφωση συστήματος παραγωγής Δημοσίων Εργων’

 - Προτάσεις του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Μεσσηνίας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για το σύστημα δημοπράτησης των Δημοσίων Έργων

 - Ανοιχτή επιστολή του κ. Στάθη Παρασκευόπουλου Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. περί του Θεσμικού Πλαισίου ανάθεσης Δημοσίων Έργων.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ