Ροή ειδήσεων

Απάντηση του ΕΤΑΑ σε επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά την πρόσθετη ασφάλεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Δημοσιεύουμε παρακάτω την απάντηση του ΕΤΑΑ / Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ στο από 27-05-2011 έγγραφό μας σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την προτελευταία παράγραφο του εγγράφου του ΕΤΑΑ, διευκρινίζουμε (όπως προέκυψε μετά από προφορική συνεννόηση με τον αρμόδιο του τμήματος) ότι η αναλογικά υπολογιζόμενη πρόσθετη εγγύηση επί του ποσού της (αρχικής) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αφορά μόνον την περίπτωση που κάποιος ζητήσει από το ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ την έκδοση μόνον εγγυητικής καλής εκτέλεσης, ενώ τις εγγυητικές πρόσθετης εγγύησης (όταν βέβαια υπάρχει έκπτωση μεγαλύτερη του 12%) τις εκδώσει από άλλη τράπεζα.

Η σχετική απάντηση του ΕΤΑΑ βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ