Επικαιρότητα

  Β’ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Από την Συγκριτική μελέτη παλιών και νέων τιμολογίων στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Έργων προκύπτουν   α. Αύξηση προϋπολογισμού εργασιών με εφαρμογή των νέων τιμών κατά 9,8220%. β. Αύξηση εργολαβικού ανταλλάγματος με εφαρμογή των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης Β’ 2007, με εκκίνηση...

  Από τη Συγκριτική μελέτη παλιών και νέων τιμολογίων στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ προκύπτουν α. Αύξηση προϋπολογισμού εργασιών με εφαρμογή των νέων τιμολογίων κατά 1,284%. β. Αύξηση εργολαβικού ανταλλάγματος με εφαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης με εκκίνηση το Β/05 κατά 8,738%. ...

  Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στην Καλαμπάκα (Ξενοδοχείο Αμαλία - 24320 72216) θα γίνει η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: Δ’ Κ.Π.Σ. Περιφερειακή Ανάπτυξη…για ποιόν;   ¶λλα Ξενοδοχεία στην περιοχή της Καλαμπάκας (κωδ: 24320): Διβάνη Μοτέλ: 23330 Ορφέας: 77444 Φαμίση: 24117...

Διαβάστε την ηλεκτρονική διμηνιαία έκδοση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., 'Εργοληπτικό Βήμα', Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2007, 20 μέρες νωρίτερα από την έντυπη κυκλοφορία της.  Διαβάστε το εδώ  ...