Επικαιρότητα

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η από 25/5/2011 επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπ. Οικον. κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, τον Υφ. Οικον. κ. Δ. Κουσελά και τον Γ.Δ/ντη Φορολογίας Εισοδ. κ. Δ. Σταματόπουλο σχετικά με τη μη εφαρμογή μέτρων που προβλέπουν τον συμψηφισμό από το Δημόσιο...

Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή 15-07-2011 η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να εισπράξει κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, δεν αποδέχεται το γνωστό τετραπλότυπο καρμπονιζέ έντυπο, αλλά πλέον χορηγεί ένα νέο μονοσέλιδο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΡΩΝ, όπως φαίνεται παρακάτω. Στο έντυπο αυτό, εμείς πρέπει...

Δημοσιεύουμε παρακάτω την απάντηση του ΕΤΑΑ / Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ στο από 27-05-2011 έγγραφό μας σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά την προτελευταία παράγραφο του εγγράφου του ΕΤΑΑ, διευκρινίζουμε (όπως προέκυψε μετά από προφορική συνεννόηση με τον...

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ....

1. Ιστορικό Ομάδας Εργασίας Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το σύστημα 'Μελέτη - Κατασκευή' 2. A- Ενέργειες Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τα θέματα     B- Ενέργειες άλλων για τα θέματα...

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ βρίσκεται εδώ....