Επικαιρότητα

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ: «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» έως 07-04-2014 ¶ρθρο 55 – Δείκτες Βιωσιμότητας ¶ρθρο 56 – Έλεγχος εγγυητικών επιστολών ¶ρθρο 57 – Περιστασιακή απασχόληση ¶ρθρο 58 – Εγγραφή στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού...

Την πρόσκληση του Αραβο - Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως για Συναντήσεις με Επιχειρηματικές Αποστολές από το Ιράκ, την Ιορδανία & τη Παλαιστίνη στην Αθήνα 14 Μαρτίου 2014 θα βρείτε εδώ Δήλωση συμμετοχής θα βρείτε εδώ...

ΗΜΕΡΙΔΑ της ΑΝΑΚΕΜ στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 07/03/2014: 'Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στα δημόσια και ιδιωτικά έργα' Το πρόγραμμα της Ημερίδας θα βρείτε εδώ...