Επικαιρότητα

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ...

Το Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ Το ψήφισμα βρίσκεται εδώ Το κοινό υπόμνημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών βρίσκεται εδώ...

Δελτίο Τύπου του γρ. τύπου του Αν. Τομεάρχη του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών και Δημ. Διοίκησης, Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Ν. Χαλκιδικής κ. Γ. Βαγιωνά μέ θέμα: Ένα βήμα πριν την χρεοκοπία 6.500 χιλιάδων μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων της χώρας. Στο χείλος της καταστροφής δεκάδες...

Πληροφορούμε τους συναδέλφους οτι σε σχέση με την εξόφληση λογαριασμών έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα 'ΘΗΣΕΑΣ': α) Έχουν προωθηθεί προς πληρωμή από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην συνέχεια στα κατά τόπους καταστήματα και υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδας, λογαριασμοί που...

Με την από 3-3-2011 απόφαση που αναρτάται παρακάτω, ο Υφυπουργός Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κος Παν. Ρήγας ενέκρινε μεταξύ άλλων χρηματοδότηση για έργα που είναι εντεταγμένα στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ το ποσό των 7.500.000 ευρώ και στο πρόγραμμα ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ το ποσό των 15.000.000 ευρώ. ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η εκτίμηση μας είναι πως μέχρι σήμερα εκκρεμούν πληρωμές από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ύψους 180-200 εκ. ευρώ. Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε οτι το συγκεκριμένο ποσό των 27 εκ. ευρώ θα καλύψει λογαριασμούς που υποβλήθηκαν έως το τέλος του Αυγούστου 2010. Παρακαλούμε τους Συνδέσμους να...