Επικαιρότητα

Οι θέσεις του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Ρέππα σχετικά με τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων που έρχονται το 2011 βρίσκονται εδώ. Οι θέσεις του κ. Κουκουλόπουλου «Δέκα επιλογές για την ανάπτυξη» τις οποίες παρουσίασε μιλώντας απ΄ το βήμα της Βουλής ως ειδικός εισηγητής της...

Απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της ΜΑ΄, 14 Δεκεμβρίου 2010, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το σχετικό σχέδιο νόμου....