Επικαιρότητα

Τροποποίησης της υπ’ αρ. 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)»....

Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). ...

Την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 πρόκειται να καταβληθεί σε 57.573 εργατοτεχνίτες οικοδόμους ποσό ύψους 18.320.853,42 ευρώ που αφορά στο Αδειοδωρόσημο Αυγούστου 2021. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.Την σχετική ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ...

Εκδόθηκε το ΦΕΚ Β' 3544 της 3/8/2021 με τίτλο "Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. - άρθρο 72 του ν. 4495/2017)" Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ....

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους επί του σχεδίου του “Στρατηγικές Αστικές παρεμβάσεις – Θεματικός Οδηγός” ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση gramchora@ypen.gr. Η Δημόσια Διαβούλευση...

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνησηΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΤΜΕΔΕ: Δελτίο Τύπου για την Πρόσκληση Συνεργασίας προς το Τραπεζικό Σύστημα από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας μεταξύ της EAT και του ΤΜΕΔΕΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ ...

Υπουργείο Εσωτερικών: Τροπολογία του ΥΠΕΣ επιλύει μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α.Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος ’’Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β’ 5399)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...