Επικαιρότητα

Η Εγκ. 22/2011 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Ν.Δ. βρίσκεται εδώ. Ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου που παραδόθηκε στον κ. Σταικούρα βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον ΛΑ.Ο.Σ. βρίσκεται εδώ. Ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου που παραδόθηκε στον κ. Ροντούλη βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ. Το ΦΕΚ Β'447-2007 που αφορούν τις αποφάσεις Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 και Δ17γ/07/45/ΦΝ.439.4/13-3-2007 οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν βρίσκεται εδώ. Το ΦΕΚ Β'916-2010 που αφορά την απόφαση Δ17α/01/103/Φ.2.2.1/21-06-2010 η οποία συνεχίζει να ισχύει βρίσκεται εδώ. Το ΦΕΚ Β'2514-2009 που αφορά την απόφαση 69139/7766/21-12-2009...

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΙ βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ προς τους Υπουργούς ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Ραγκούση και ΥΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου βρίσκεται εδώ....