Επικαιρότητα

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βίσκεται εδώ....

Η Εγκ. 26/2011 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Δράμας βρίσκεται εδώ. Η λίστα των προτεινόμενων ξενοδοχείων βρίσκεται εδώ. Το πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης βρίσκεται εδώ. Οι πίνακες με τα αεροπορικά δρομολόγια σχετικά με την Συνδιάσκεψη βρίσκονται εδώ. Οι...

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ. Τα άρθρα που αφορούν άμεσα τους εργολήπτες Δημοσίων Έργων είναι το άρθρο 39 παρ. 6α και 6β και το άρθρο 40 παρ. 6 και 7. Αναμένεται άμεσα έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου....

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ....