Επικαιρότητα

Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών: Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησίαΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη: Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας περνά στο wallet του κινητού μαςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 141876/2021 των Υπουργείων Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 45180 ΕΞ 2021 του Υπουργείου Επικρατείας με θέμα: «Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Εγγράφων»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» έως 10 Ιανουαρίου 2022Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Νόμος 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α'/23.12.2021) με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 366725/2021 των Υπουργείων Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός παραβάσεων και προστίμων σε φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, για μη παροχή πληροφοριών και παρεμπόδιση πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές υδατοδρομίου»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δελτίο τύπου ΤΜΕΔΕ: Attica Bank - Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.200.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,20 εκάστης, της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ΑΜΚ της με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχωνΓια να...