Επικαιρότητα

ΤΜΕΔΕ: Δελτίο Τύπου για την Πρόσκληση Συνεργασίας προς το Τραπεζικό Σύστημα από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας μεταξύ της EAT και του ΤΜΕΔΕΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ ...

Υπουργείο Εσωτερικών: Τροπολογία του ΥΠΕΣ επιλύει μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α.Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος ’’Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού’’ του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β’ 5399)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου – Το Κτηματολόγιο επιταχύνεται, γίνεται πιο λειτουργικό και ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγώνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: Στόχοι και σύστημα διαχείρισηςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης» Τροπολογία 1034/2021  - Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως και 31/12/2022Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο μεταξύ των κρατών – μελών το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) 2021-2027Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών: Διόρθωση πλημμελειών στις κτηματολογικές εγγραφές γρήγορα, απλά και με νομική ασφάλεια για όλους τους Οργανισμούς Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 94772/2021 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις και παροχή οδηγιών»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...