Επικαιρότητα

Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ: 1.«Καλώ τους μικρούς και μεσαίους εργολήπτες-μέλη της ΠΕΣΕΔΕ να συνεχίσουν να απέχουν από εναρμονισμένες πρακτικές στην ανάθεση των δημοσίων έργων» 2.'Δεινή η οικονομική κατάσταση του Κλάδου' 3.'Στηλιτεύω την τεχνητή...

Η σχετική Συνέντευξη Τύπου βρίσκεται εδώ....

Η Σχετική συνένετευξη Τύπου βρίσκεται εδώ. Ο 1ος Πίνακας για Δημοπρατηθεντα και Συμαβασιοποιηθέντα Νέα Δημόσια Έργα (Ιούλιος 2012 - Ιανουάριος 2013) βρίσκεται εδώ. Ο 2ος Πίνακας για Δημόσια Έργα προς Δημοπράτηση και Υπογραφή Σύμβασης (1ο Τετράμηνο 2013) βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή προς τους Συνδέσμους & Μέλη Δ.Σ. βρίσκεται εδώ Το άρθρο 60 (τροποποίηση των διατάξεων του ν.3669/2008 βρίσκεται εδώ ...

H σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους -  μέλη της βρίσκεται εδώ Το ΦΕΚ 85Α/11-04-2012 άρθρο 6 παρ. 10 (ιδ,ιε) σελίδες 2274 & 2275 βρίσκεται εδώ ...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Το Προεδρικό Διάταγμα 7/18-01-2013 βρίσκεται εδώ....