Επικαιρότητα

Το πλήρες κείμενο της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε το Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. ...

Το απόσπασμα της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 βρίσκεται εδώ....

Στις 19-11-2008 η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της κας Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , με την οποία διορίστηκαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Αίτηση ακύρωσης κατά της ίδιας απόφασης κατέθεσε και το...

Η παρέμβαση των τμημάτων του ΤΕΕ, καθώς και σχόλιο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., βρίσκεται εδώ....