Επικαιρότητα

Η επιστολή βρίσκεται εδώ....

Πραγματοποιήθηκε στις 4/9 η συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων που ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερησίας διάταξης τα οποία αφορούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο, την εκπροσώπηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων στο Ε.Τ.Α.Α. και την ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων. Η συνεδρίαση ουσιαστικά συνεχίζεται για να ολοκληρωθεί...

Το σχόλιο βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας H απάντηση προς το Υπουργείο...

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β1_έκδοση 07-2008 Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β_έκδοση 07-2008 Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 07-2008 Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου...