Επικαιρότητα

Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κο Γεώργιο Σουφλιά η απόφαση για την καθιέρωση κατηγορίας έργων ΟΔΟ μέχρι 1,5 εκ € με προσαυξημένη τιμολόγηση.   Hαπόφαση έχει σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Θα αναρτηθεί στο siteτης Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ταυτόχρονα με την δημοσίευσή της. Σε έντυπη μορφή θα ανακοινωθεί στο 64ο...

ΑΤΗΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών,1o Τρίμηνο του 2008. ΑΤΕΠ,Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων,1o Τρίμηνο του 2008 ΑΤΕΟ (ΝΕΟ),Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας,1o Τρίμηνο του 2008 ΑΤΑΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων, 1o Τρίμηνο του 2008  ΑΤΛΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών,1o Τρίμηνο του 2008 ΑΤΟΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων,1o Τρίμηνο του 2008.  ΑΤΥΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Υδραυλικών,1o Τρίμηνο...