Επικαιρότητα

Το σχόλιο βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας H απάντηση προς το Υπουργείο...

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β1_έκδοση 07-2008 Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου 6_ΤΥΠΟΣ Β_έκδοση 07-2008 Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου 7 (Μελετών)_Τύπος Α_έκδοση 07-2008 Πρότυπη Προκήρυξη+Προσαρτήματα ¶ρθρου...