Ροή ειδήσεων

Εγκ.21/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: ‘Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων’

Η εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ