Εγκύκλιος Tag

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4281/2014 (ΑΡΘΡΟ 201) του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, κου Τ. Γακίδη εδώΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - με νομοθετική ρύθμιση ή διευκρινιστική εγκύκλιο θα ληθεί το θέμα.βλ. παράδειγμα διευκρινήσεων επί διακήρυξης...

Η σχετική Εγκύκλιος 14/2014  βρίσκεται εδώ.Το σχετικό παράρτημα της Εγκυκλίου βρίσκεται εδώ....

Την Εγκύκλιο 13/2014 της ΓΓΔΕ για την 'Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών' θα βρείτε εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.Οι σχετικοί πίνακες προς συμπλήρωση βρίσκονται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.Η αναφερόμενη σε αυτή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....