Ροή ειδήσεων

Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/9.5.2014 (1241 Β’) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα-Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Η αναφερόμενη σε αυτή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ