Επικαιρότητα

Στον ΕΟΠΥΥ από 01-06-2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ, από την 1η Ιουνίου 2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ (άρα και του ΤΣΜΕΔΕ) εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ. Ο σχετικός νόμος...

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ. Το ενδιαφέρον από πλευράς εργοληπτικού κόσμου εστιάζεται στην αντικατάσταση του άρθρου 28 (Προυποθέσεις εφαρμογής της απ'ευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων) του Ν. 3669/2008 που ρυθμίζει την εξαιρετική διαδικασία απ'ευθείας ανάθεσης ή ...

Η Εγκ. 8/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'. ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ***: Με την Εγκύκλιο 8 επισυνάπτονται και: - Το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων - Ο Πίνακας Τιμών Υδραυλικών Έργων - Το σχετικό ΦΕΚ 315Β'...

Η σχετική ιστοσελίδα της Βουλής με λεπτομέρειες για το νόμο βρίσκεται εδώ. Το ενδιαφέρον από πλευράς εργοληπτικού κόσμου εστιάζεται στην αντικατάσταση του άρθρου 28 (Προυποθέσεις εφαρμογής της απ'ευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων) του Ν. 3669/2008 που ρυθμίζει την εξαιρετική διαδικασία...

Το σχετικό δελτίο τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. Η σχετική ανακοίνωση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με την οποία καλέι τα μέλη της να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. Οι προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και δελτία τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκονται εδώ....

Η Εγκ. 5/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....