Επικαιρότητα

Η συνέντευξη του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Κ. Σαββίδη στη 'Ναυτεμπορική' βρίσκεται εδώ. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κ. Σαββίδη στη 'Ναυτεμπορική', το οποίο λόγω περιοριμένου χώρου δεν δημοσιεύτηκε αυτούσιο, βρίσκεται εδώ....

Τα Πρακτικά Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Κατασκευής Δημοσίων Έργων για τα Α, Β, Γ, & Δ Τρίμηνα του 2009 μπορείτε να τους βρείτε σε μορφή αρχείου zip στην ενότητα 'Αναζήτηση Εγγράφων', στην κατηγορία 'Τιμολόγια' και Φορέας 'Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.'...

Το σχετικό έγγραφο υπ'αρ. πρωτ. Δ11γ/οικ./245 βίσκεται εδώ....

   Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ νέος πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) το οποίο είχε εκλεγεί από το 66ο Συνέδριο της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2010....

Τα πρακτικά της 950ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκονται εδώ Τα πρακτικά της 951ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκονται εδώ Τα πρακτικά της 952ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκονται εδώ Η πρόσκληση της 953ης Συνεδρίασης βρίσκεται εδώ...