Επικαιρότητα

  Οι ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013 (ΕΣΠΑ), που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των έργων και άλλες πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων. ...

  Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ    ...

Ο συνάδελφος Βασίλης Βλάχος αντικατέστησε με τις νέες τιμές Λιμενικών Έργων τις τιμές της αρχικής μελέτης του έργου  “Λιμάνι Λιναριάς Σκύρου”. Παράλληλα αναθεώρησε τις τιμές της αρχικής μελέτης με τις τιμές αναθεώρησης του Β’ τριμήνου 2005.   Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει:  ...

  Β’ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Από την Συγκριτική μελέτη παλιών και νέων τιμολογίων στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Έργων προκύπτουν   α. Αύξηση προϋπολογισμού εργασιών με εφαρμογή των νέων τιμών κατά 9,8220%. β. Αύξηση εργολαβικού ανταλλάγματος με εφαρμογή των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης Β’ 2007, με εκκίνηση...