Επικαιρότητα

  Ο κύριος Παππάς Χ. Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός, προσάρμοσε τις τιμές των νέων τιμολογίων οδοποιϊας (20.10.2007) στον προϋπολογισμό έργου «Βελτιώσεις - ανακατασκευές πεζοδρομίων, πεζοδρομήσεις» στο Αγρίνιο, προϋπολογισμού 300.000€. Η διαφορά που προέκυψε ήταν +3,3%. Στον ίδιο προϋπολογισμό αναθεώρησε τις τιμές με τους συντελεστές των...

Έχουν απομείνει μόλις δύο μήνες από το τέλος του 2007 και οι ατομικές και προσωπικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων βρίσκονται μπροστά στο φορολογικό αδιέξοδο που δημιούργησε η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης τους, που έγινε από το Υπουργείο Οικονομία και Οικονομικών τελευταία στιγμή (στις 22.12.06)...

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α '272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.  ...

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέθεσε στις 10 – 10 –2007 πρόταση προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων. Παράλληλα, την επόμενη μέρα – ανήμερα, δηλαδή της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής - αφού την κοινοποιεί στις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις (ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ), τις...

  Η Διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ απέστειλε προς την ΠΕΔΜΕΔΕ (και κοινοποίησε προς τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) απάντηση σχετικά με την επιστολή της στο θέμα απλούστευσης διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων την οποία μπορείτε να διαβάσετε έδώ    ...

Αρ.Πρωτ 1471 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007   102η  Συνεδρίαση της E.E. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007   Πρόσκληση προς τα Μέλη της Εκτελεστικης επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  102η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., στις 11 Οκτωβρίου...