Επικαιρότητα

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α '272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.  ...

  Η Διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ απέστειλε προς την ΠΕΔΜΕΔΕ (και κοινοποίησε προς τις υπόλοιπες Εργοληπτικές Οργανώσεις ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) απάντηση σχετικά με την επιστολή της στο θέμα απλούστευσης διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων την οποία μπορείτε να διαβάσετε έδώ    ...

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέθεσε στις 10 – 10 –2007 πρόταση προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων. Παράλληλα, την επόμενη μέρα – ανήμερα, δηλαδή της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής - αφού την κοινοποιεί στις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις (ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ), τις...

Αρ.Πρωτ 1471 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007   102η  Συνεδρίαση της E.E. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007   Πρόσκληση προς τα Μέλη της Εκτελεστικης επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  102η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., στις 11 Οκτωβρίου...

Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων: Με την Απόφαση αριθ. Δ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586/Β΄) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η 4η βελτίωση των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων. Κατά τα οριζόμενα στην απόφαση «η ανωτέρω 4η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακήρυξης ισχύει υποχρεωτικά...

  Η ΠΕΣΕΔΕ έλαβε χτες (αρ. πρωτοκ. 1441/02.10.07) από την Πρόεδρο του ΤΕΕ Πελοποννήσου, κα Χαρίκλεια Τσιώλη τα παρακάτω έγγραφα και τα αναρτεί προς ενημέρωση όλων. Δελτίο Τύπου Επιστολή ΥΠΕΧΩΔΕ Προτάσεις - Θέσεις ΤΕΕ  ...