Επικαιρότητα

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η από 25/5/2011 επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπ. Οικον. κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, τον Υφ. Οικον. κ. Δ. Κουσελά και τον Γ.Δ/ντη Φορολογίας Εισοδ. κ. Δ. Σταματόπουλο σχετικά με τη μη εφαρμογή μέτρων που προβλέπουν τον συμψηφισμό από το Δημόσιο...

Δημοσιεύουμε παρακάτω την απάντηση του ΕΤΑΑ / Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ στο από 27-05-2011 έγγραφό μας σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά την προτελευταία παράγραφο του εγγράφου του ΕΤΑΑ, διευκρινίζουμε (όπως προέκυψε μετά από προφορική συνεννόηση με τον...

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ....

1. Ιστορικό Ομάδας Εργασίας Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το σύστημα 'Μελέτη - Κατασκευή' 2. A- Ενέργειες Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τα θέματα     B- Ενέργειες άλλων για τα θέματα...

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ βρίσκεται εδώ....

Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Α' Τριμήνου 2010, οι Συντελεστές Αναθεώρησης Τιμών Α' Τριμήνου 2010 καθώς και τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών για το Α' Τρίμηνο 2010 έχουν αναρτηθεί και μπορούν να βρεθούν από την αναζήτηση εγγράφων στις κατηγορίες 'ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ', 'ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ' και 'ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ', φορέας...

Ενημερώνουμε τα μέλη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. οτι στο Διαύγεια/Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/υπογράφων Παναγιώτης Ρήγας με ημερομηνία 20/6/2011 και τίτλο 'Έκδοση αρχικής ΣΑΤΑ 029', αναρτήθηκε με αριθμό ανάρτησης 4Α3ΦΦ-ΨΒ απόφαση του Υφ. Παναγιώτη Ρήγα για την κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2011 συνολικού ύψους 600εκ. ευρώ εκ των οποίων 150...