Επικαιρότητα

Το Προσχέδιο του Προυπολογισμού του 2011 βρίσκεται εδώ. Το απόσπασμα του σχεδίου που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (2 σελίδες) βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. βρίσκεται εδώ....