Επικαιρότητα

Η απάντηση του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Γαμβρίλη που αφορά διευκρινήσεις σχετικά με το καθεστώς χορήγησης εφ'άπαξ στους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων βρίσκεται εδώ. Το διαβιβαστικό έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους της βρίσκεται...

Την 25-01-2011 ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Νόμου σχετικά με την σύσταση ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Επειδή η συγκεκριμένη πρόταση νόμου (που θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την 11-02-2011), αφορά εκτός των άλλων και τις αναθέσεις...