Επικαιρότητα

Την 25-01-2011 ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Νόμου σχετικά με την σύσταση ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Επειδή η συγκεκριμένη πρόταση νόμου (που θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την 11-02-2011), αφορά εκτός των άλλων και τις αναθέσεις...