Επικαιρότητα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19" (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών: Δήλωση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη 10η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την ΕλλάδαΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 60661/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής ΒοήθειαςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Δημόσια διαβούλευση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμώνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΤΜΕΔΕ: Συμμετοχή του Προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου στην ημερίδα «Elevating ESG matters at the Boardroom»Για να διαβάσετε  πατήστε ΕΔΩ...

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσειςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών: Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της ΒουλήςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2025Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...