Επικαιρότητα

    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση της στις 16 Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο που συμμετείχε στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. το εξής σχέδιο...

Eγκύκλιος 01/08 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 279/ Eγκύκλιος 01/08 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και...

    Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ     Η Εγκύκλιος 29/2007 αφορά στις νέες προκηρύξεις που θα εφαρμοσθούν στους διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9)) του ν. 3316/05, στους...

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 30/2007        Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 30/10-12-2007 (υπ’ αριθ. πρωτ.Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-2007) δίδονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται σε νόμο που πρόκειται να δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες, το άρθρο τέταρτο (παρ. 1 και 3) του οποίου...

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών....