Επικαιρότητα

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 82 / Τεύχος Α / 10-04-2012 ο νόμος 4070 / 2012, όπου με τα άρθρα 133,134,135,136,137,141,146 παρ 12 & 186 παρ 1 έως και 6 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σε διάφορα άρθρα του Ν. 3669 /  2008 (Κώδικας Δημοσίων...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Η τοποθέτηση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑΟΣ κ. Α. Ροντούλη στη Βουλή για την κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης δημοσίων έργων και την αναστολή της σχετικής διάταξης βρίσκεται εδώ....

Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕβρίσκεται εδώ Το σχέδιο Νόμου του ΥΠΥΜΕΔΙ: Για τα Δημόσια Έργα (άρθρα 133-147 / Κεφάλαιο Β) βρίσκεται εδώ Για τις απαλλοτριώσεις (άρθρα 123-132 / Κεφάλαιο Α) βρίσκεται εδώ...

Στον ΕΟΠΥΥ από 01-06-2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης, αναπληρωματικό μέλος της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ, από την 1η Ιουνίου 2012 ο κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ (άρα και του ΤΣΜΕΔΕ) εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ. Ο σχετικός νόμος...