Επικαιρότητα

Δελτίο τύπου Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών: Συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο ΔένδιαΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση Δ.15/Δ΄/14915/2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/2022 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β'5778)»Για να διαβάσετε πατήστε...

Απόφαση 8394/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 5oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας: Ψηφιακές υπηρεσίες για την αναγνώριση εμβολιασμών στο εξωτερικόΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δελτίο τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Τη σύσταση, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης ΤσακίρηςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ : «Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες, του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

  ΕΛΟΤ: «Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ - Φάση Γ - Σχέδια ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση» - Πίνακας σχεδίων ΕΤΕΠ σε δημόσια κρίση - Φάση Γ - Έκδοση 2022-02-07Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/2022 πολλαπλών Υπουργείων με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...