Επικαιρότητα

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η κοινή επιστολή τω νΕ.Ο. προς το ΥΠΥΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Το κείμενο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη νομική ενημέρωση....

Η Εγκ. 9/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....