Επικαιρότητα

Το σχετικό video από το Κυδων TV των Χανίων με τη συνέντευξη των Προέδρων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και των Συνδέσμων Εργοληπτών της Κρήτης βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται στην Αναζήτηση Εγγράφων, Κατηγορία 'Τιμολόγια' και Φορέας 'ΥΠΕΧΩΔΕ'...

Το σχετικό δημοσίευμα βρίσκεται εδώ Το Δελτίο Τύπου της Παγκρήτιας Συνδιάσκεψης των Δ.Σ. των Συνδέσμων Εργοληπτών Δ.Ε, Περιφέρειας Κρήτης  Το Δελτίο Τύπου της ΠΕΣΕΔΕ θα το βρείτε εδώ Το σχετικό video από το Κυδων TV των Χανίων με τη συνέντευξη των Προέδρων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και των Συνδέσμων...

Το κείμενο της συνέντευξης βρίσκεται εδώ...

Η νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τα νεοεγγραφόμενα μέλη στους Συνδέσμους από 1/7/2009 βρίσκεται εδώ. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην 942η Συνεδρίαση στις 26/09/2009 βρίσκεται εδώ....

Η πρόσκληση για τη Συνάντηση Εργασίας βρίσκεται εδώ. Το Πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας βρίσκεται εδώ. Το ιστορικό της Συνάντησης Εργασίας βρίσκεται εδώ. Η εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ κου Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ...