Ροή ειδήσεων

Προτάσεις μέχρι 29 Ιανουαρίου – Ανοίγει ο διάλογος για την αλλαγή πλαισίου στην ανάθεση δημόσιων έργων (in.gr)

(Από το in.gr)

Tον διάλογο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης μελετών, καθώς και του συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων, ξεκινά το υπουργείο Υποδομών.

Ο υπουργός Δημήτρης Ρέππας με επιστολές καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 29 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των κυβερνητικών θέσεων που θα δοθούν στη δημοσιότητα για διαβούλευση.

Στην ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, με την τετραετή εφαρμογή του Ν.3316/2005, εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν και διατυπώθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα, ελλείψεις και αδυναμίες.

Έτσι, προωθείται η αναμόρφωση και συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τρεις βασικούς άξονες, στους οποίους και ζητείται η άποψη των φορέων:

· Τη βελτίωση της ποιότητας των μελετών και των παρεχόμενων υπηρεσιών

· Τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις αναθέσεις, και

· Τη μείωση του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας ανάθεσης και εκπόνησης μελετών.

Όσον αφορά στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, η αντικειμενική αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και των μεγεθών, αποκαλύπτει ότι ο τομέας αυτός διέρχεται βαθιά και συνεχώς εντεινόμενη κρίση.

Με το Ν.3263/28-09-2004 για το μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων, δρομολογήθηκαν δυσμενείς εξελίξεις, όπως μεγάλες εκπτώσεις και πρόσθετες στρεβλώσεις και προβληματικές διαχειριστικές πρακτικές.

Η διαδικασία διαβούλευσης που ξεκινά το υπουργείο, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης υιοθετεί τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

· Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων έργων

· Σύντμηση του χρόνου και του κόστους του παραγόμενου έργου χωρίς υπερβάσεις και αποκλίσεις από το φυσικό αντικείμενο των παραγόμενων έργων

· Διαφάνεια και αξιοκρατία στις αναθέσεις, με την ανάρτηση στο Διαδίκτυο πλήρους εικόνας για την πορεία του έργου

· Προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης και

· Βέλτιστο συνδυασμό των δαπανών στη διάρκεια ζωής του έργου και της ποιότητας ώστε να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του χρήστη.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ