Επικαιρότητα

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών: Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη σχετικά με την εκταμίευση προχρηματοδοτήσεων ύψους 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα από το Ταμείο ΑνάκαμψηςΓια να διαβάσετε  πατήστε ΕΔΩ...

ΤΕΕ: Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το νέο κτίριο του ESM στο ΛουξεμβούργοΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ ...

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Ενεργοποίηση του σχεδίου άμυνας του συστήματος ηλεκτροδότησης στην ΑττικήΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588/2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ- ΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ...

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Τροποποίησης της υπ’ αρ. 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)»....

Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). ...