Επικαιρότητα

Το Πρακτικό της 947ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ. Το Πρακτικό της 948ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ  Το Πρακτικό της 949ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ Η πρόσκληση της 950ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ ...

Ανακοίνωση του κ. Μητσόπουλου για αντικαταστατικές λειτουργίες στις Εκλογές του 66ου Συνεδρίου-Απάντηση του Γ.Γραμματέα στην Ανακοίνωση του Προέδρου-Ανταπάντηση του κ. Μητσόπουλου-Τελευταία απάντηση του κ. Μπαρμπούτη-Τελευταία απάντηση του κ. Μητσόπουλου Η Ανακοίνωση του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για Αντικαταστατικές Λειτουργίες στις Εκλογές του 66ου Συνεδρίου βρίσκεται εδώ....

Η με αρ. πρωτ. 147-16/3/2010 Ένσταση του Παππά Κωνσταντίνου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 66ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η με αρ. πρωτ. 149-16/03/2010 Επιστολή του Βλάχου Βασίλειου προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με...

Η απάντηση του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. στην επερώτηση του κ. Κριτσωτάκη βρίσκεται εδώ. Η επερώτηση του κ. Κριτσωτάκη στη Βουλή στις 8-1-2010 πρός τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ.Ρέππα με θέμα: 'Αναγκαία η θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.)' βρίσκεται εδώ....

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. την 1η Μαρτίου 2010 βρίσκεται εδώ. ΕΓΓΡΑΦΟ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΠΑΔΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ' Επιστολή Μελών Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά...