Επικαιρότητα

Υπουργεία Οικονομικών - Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών ΥποθέσεωνΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Εσωτερικών: Έναρξη ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ ΥΠΕΣ, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΟΤΑ μέσω του ΣΗΔΕ «ΙΡΙΔΑ»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια εντείνεται Προετοιμαζόμαστε συστηματικά για την επόμενη μέραΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Παράταση προσωρινής αναστολής  λειτουργίας Δικαστηρίων και  Εισαγγελιών της επικράτειας μέχρι  27-4-2020Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών: Eπεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε.Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη: Παράταση αναστολής εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών αποφάσεων, περί ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης...

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Κέντρο Ελέγχου του Μετρό στο Σύνταγμα και στο αμαξοστάσιο λεωφορείων στον ΒοτανικόΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Οικονομικών: Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Πρωτοβουλίες αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίαςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...