Επικαιρότητα

Η επιστολή προς τους Συνδέσμους & Μέλη Δ.Σ. βρίσκεται εδώ Το άρθρο 60 (τροποποίηση των διατάξεων του ν.3669/2008 βρίσκεται εδώ ...

H σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους -  μέλη της βρίσκεται εδώ Το ΦΕΚ 85Α/11-04-2012 άρθρο 6 παρ. 10 (ιδ,ιε) σελίδες 2274 & 2275 βρίσκεται εδώ ...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Το Προεδρικό Διάταγμα 7/18-01-2013 βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών βρίσκεται εδώ....

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου βρίσκεται εδώ. Το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται το Υπουργείο βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Θέσπιση ρυθµίσεων για πλειστηριασµούς ακινήτων επιχειρήσεων για χρέη προς τράπεζες' βρίσκεται εδώ....

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: 'Έκτακτη χρηµατοδότηση υπερχρεωµένων Ο.Τ.Α. για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών' βρίσκεται εδώ. Η Εγκύκλιος 54 (στο κείμενο της επιστολής του ΥΠΕΣ αναφέρεται εκ παραδρομής ως...