Επικαιρότητα

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή-υπόμνημα που δώθηκε στον Υπουργό βρίσκεται εδώ....

Η Εγκ. 20/2011 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....

Η παραπάνω απόφαση βρίσκεται εδώ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. (συνεδρίαση 966/4-8-2011) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ 2012...

Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Β', Γ' και Δ' Τριμήνου 2010, οι Συντελεστές Αναθεώρησης Τιμών Β', Γ' και Δ' Τριμήνου 2010 καθώς και τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών για το Β', Γ' και Δ' Τρίμηνο 2010 έχουν αναρτηθεί και μπορούν να βρεθούν από την αναζήτηση...