Επικαιρότητα

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ....

Η σχετική κοινή ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ και της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Η ενημερωτική επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδη και η επιστολή προς τον Υπουργό κ. Γ. Ραγκούση βρίσκεται εδώ. Η από 6/10/2011 επερώτηση του Σ.Καλογιάννη στη Βουλή βρίσκεται εδώ....

Η επερώτηση του Σ.Καλογιάννη βρίσκεται  εδώ...

Η Εγκ. 22/2011 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκ. 23/2011 του ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: 'Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-Συμπλήρωσης-Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης 'Έγκριση αναπροσαρμογής & συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών & Λιμενικών' του ΥΜΕΔΙ Η Εγκ. 23/2011 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία...

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Ν.Δ. βρίσκεται εδώ. Ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου που παραδόθηκε στον κ. Σταικούρα βρίσκεται εδώ....