Επικαιρότητα

Απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της ΜΑ΄, 14 Δεκεμβρίου 2010, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το σχετικό σχέδιο νόμου....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο του Υ.ΕΘ.Α. καθώς και η ερώτηση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκονται εδώ....