Επικαιρότητα

Η Συνοπτική παρουσίαση του Κρατικού Προυπολογισμού 2011 βρίσκεται εδώ. Το απόσπασμα που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βρίσκεται εδώ. Η Εισηγητική Έκθεση μαζί με τα επιμέρους αποσπάσματα βρίσκονται στην σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών....