Επικαιρότητα

Απόφαση 301474/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/7249/Φ.2.5./16.03.2020 απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Ε.ΕΠ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 301468/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.25825/ Φ.2.5/30.04.2020 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 342)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 301456/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/1129/Φ.2.5/16.03.2020 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ( Μ.Ε.Κ. )», ( Υ.Ο.Δ.Δ. 269/10.04.2020)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησηςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης: Σε λειτουργία το dikes.moj.gov.gr – Ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση για την πορεία των εκθεμάτων στα ΔικαστήριαΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών: Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του προγράμματος «Αρχύτας»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Νόμος  υπ'αριθμ. 4864/2021: Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξηΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ ...

Απόφαση 127740/2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...