Επικαιρότητα

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Στη Βουλή το νομοσχέδιο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης»»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 301452/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/3190/ Φ.2.5./16.03.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων (Επιτροπή ΜΗ.Ε.Σ.Δ.ΔΕ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 275)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 301474/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/7249/Φ.2.5./16.03.2020 απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Ε.ΕΠ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 268)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 301468/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/οικ.25825/ Φ.2.5/30.04.2020 απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 342)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Απόφαση 301456/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΝΣα/1129/Φ.2.5/16.03.2020 Απόφασης «Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών ( Μ.Ε.Κ. )», ( Υ.Ο.Δ.Δ. 269/10.04.2020)»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησηςΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης: Σε λειτουργία το dikes.moj.gov.gr – Ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση για την πορεία των εκθεμάτων στα ΔικαστήριαΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών: Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του προγράμματος «Αρχύτας»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Ανακοίνωση Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...