Επικαιρότητα

Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου βρίσκεται εδώ. Η Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου βρίσκεται εδώ....

                                                                            ***ΙΣΤΟΡΙΚΟ*** ------------------------------------------------------------------ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 08/12/2009 -...

Η απάντηση του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Γαμβρίλη που αφορά διευκρινήσεις σχετικά με το καθεστώς χορήγησης εφ'άπαξ στους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων βρίσκεται εδώ. Το διαβιβαστικό έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους της βρίσκεται...