Επικαιρότητα

Η νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τα νεοεγγραφόμενα μέλη στους Συνδέσμους από 1/7/2009 βρίσκεται εδώ. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην 942η Συνεδρίαση στις 26/09/2009 βρίσκεται εδώ....

Η πρόσκληση για τη Συνάντηση Εργασίας βρίσκεται εδώ. Το Πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας βρίσκεται εδώ. Το ιστορικό της Συνάντησης Εργασίας βρίσκεται εδώ. Η εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ κου Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ...

Το Δελτίο Τύπου του 65ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Οι χαιρετισμοί του Υφυπουργού κ. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνου, του Προέδρου του ΕΕΤΕΜ κ. Δημήτρη Δημόπουλου και του εκπροσώπου του ΚΚΕ κ. Ηλία Τσιμπουκάκη βρίσκονται εδώ. Τα Πρακτικά της 1ης...

Ψηφίστηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων κοινοπραξιών, αυτοπεραίωσης...

Πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Απριλίου στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» Διημερίδα του Τ.Ε.Ε. με θέμα «Ανάγκη διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου τεχνικών δημοσίων έργων – διαφάνεια». Στη Διημερίδα συνδιοργανώτρια ήταν η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., η οποία συμμετείχε με τις εισηγήσεις του Προέδρου κου Γρηγορόπουλου στη Συνεδρία που αφορούσε τις...