Επικαιρότητα

Το κείμενο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη νομική ενημέρωση....

Η Εγκ. 9/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'....

Η σχετική απάντηση του ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Λάβαμε από την Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ) την παρακάτω ανακοίνωση, σχετική με την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας από τα νερά του άνω ρου του Αχελώου. Επειδή θεωρούμε ότι η ανακοίνωση αυτή της Ε.ΘΕ.Μ. πέρα από τον προεκλογικό της χαρακτήρα, αναδεικνύει την ανάγκη...

Σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ : Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (85ΑΆ 11/4/2012) ο νόμος 4071 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση κλπ» και βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή για τις απευθείας αναθέσεις προς τον Υπουργό κ. Μ. Βορίδη βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου για τις απευθείας αναθέσεις...