Επικαιρότητα

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια ΈργαΓια να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Εσωτερικών: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 5004)Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Υπουργείο Εσωτερικών: Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου  «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα»Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Κατευθυντήρια Οδηγία 26 (Απόφαση 1/2021)  με θέμα: Πεδίο εφαρμογής και ειδικά ζητήματα Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 σε άλλη εργάσιμη ημέραΣτις 23 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1661) η υπ’ αριθμ. 18743 συνημμένη Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας μετατίθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 την Τρίτη, 4 Μαΐου 2021Για να διαβάσετε πατήστε...

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020, ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής...