Επικαιρότητα

Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων: Με την Απόφαση αριθ. Δ17α/02/115/ΦΝ 443/3.8.2007(ΦΕΚ 1586/Β΄) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η 4η βελτίωση των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων. Κατά τα οριζόμενα στην απόφαση «η ανωτέρω 4η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακήρυξης ισχύει υποχρεωτικά...

  Η ΠΕΣΕΔΕ έλαβε χτες (αρ. πρωτοκ. 1441/02.10.07) από την Πρόεδρο του ΤΕΕ Πελοποννήσου, κα Χαρίκλεια Τσιώλη τα παρακάτω έγγραφα και τα αναρτεί προς ενημέρωση όλων. Δελτίο Τύπου Επιστολή ΥΠΕΧΩΔΕ Προτάσεις - Θέσεις ΤΕΕ  ...

    Για να κατεβάσετε τα αρχεία πατήστε:   http://www.pesede.gr/site/index.php?page=k1   Κατηγορία:  Τιμολόγια Φορέας:       ΥΠΕΧΩΔΕ Έτος:            2007  ...

  Αναρτήθηκαν ο Πίνακας τιμών καθώς και τα αναλυτικά τιμολόγια Οικοδομικών Έργων με τις νέες τιμές και τις διορθώσεις που θα ισχύουν από 20 Οκτωβρίου 2007. Για να τα κατεβάσετε πατήστε:    http://www.pesede.gr/site/index.php?page=k1   Κατηγορία:  Τιμολόγια Φορέας:       ΥΠΕΧΩΔΕ Έτος:            2007...

  Οι πρωτοφανείς πυρκαγιές ανέδειξαν ανάμεσα σε άλλα προβλήματα και την έλλειψη υποδομών σε Νομαρχιακό Επίπεδο. Πρόβλημα που η γενεσιουργός αιτία του είναι η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα χαμηλότερα ποσοστά της δεκαετίας και η απαξίωση της χρησιμότητας των έργων υποδομής Νομαρχιακού επιπέδου. Τα...

  Διαβάστε την ηλεκτρονική διμηνιαία έκδοση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., 'Εργοληπτικό Βήμα' Ιούλιος - Αύγουστος 2007, 20 μέρες νωρίτερα από την έντυπη κυκλοφορία της. διαβάστε το εδώ  ...

  Έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κοινό Έγγραφο των Εργοληπτικών Οργανώσεων: ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ.  ...