Επικαιρότητα

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....