Ροή ειδήσεων

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορά την ‘Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2007/66’.

Εδώ θα βρείτε το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ