Ροή ειδήσεων

Έλλειψη νομιμότητας πρόσκλησης σε συνεδρίαση – Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ.

Η σχετική πρόσκληση σε συνεδρίαση προς τα μέλη της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ