Φορολογικά

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης βρίσκεται εδώ. Το Απογραφικό Δελτίο Περαίωσης βρίσκεται εδώ. Η ¶τυπη Κωδικοποίηση βρίσκεται εδώ....

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ. 1128/26.9.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Τετάρτη 1/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Αύγουστο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 8)  Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το...

Το κείμενο των πρακτικών της Βουλής βρίσκεται εδώ....

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να το βρείτε εδώ....

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1097/9.7.2008 διευκρινίζονται τα ακόλουθα : 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, για τις επιχειρήσεις...

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, αναφορικά με την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% στις αμοιβές από εκτέλεση τεχνικού έργου διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ως τεχνικά έργα θεωρούνται και οι επί μέρους εργολαβικές εργασίες, εφόσον αυτές αποτελούν...